Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αγώνες στίβου Παίδων-Κορασίδων στο Στάδιο τη Μ. Τρίτη

Διασυλλογικοί αγώνες στίβου Παίδων-Κορασίδων θα πραγματοποιηθούν στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο τη Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου. Στους αγώνες θα συμμετάσχουν τα σωματεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

Σύμφωνα με την Γενική προκήρυξη του ΣΕΓΑΣ αριθμ.πρωτ.248/15-1-2018 και την Κεντρική Προκήρυξη 251/15-1-2018, η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει τους Διασυλλογικούς Αγώνες ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018, οι οποίοι θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:

Οι Διασυλλογικοί Αγώνες ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018 θα διεξαχθούν την Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου (πρωί & απόγευμα) , στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε έναν όμιλο όπου θα συμμετάσχουν τα Σωματεία από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου

3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΠΑΙΔΩΝ:

ΔΡΟΜΟΙ: 100μ.- 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ. – 3.000μ. – 110μ. με Εμπ. – 400μ. Εμπ. – 2.000μ. με Φ.Ε. – 4 Χ 100μ. – 4 Χ 400μ.

ΑΛΜΑΤΑ: ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ – ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ – ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ.

ΡΙΨΕΙΣ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ.

ΒΑΔΗΝ: 10.000μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

ΔΡΟΜΟΙ: 100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ. – 3.000μ. – 2.000 Φ.Ε. – 100μ. Εμπ. – 400μ. Εμπ. –

4 Χ 100μ – 4 Χ 400μ..

ΑΛΜΑΤΑ: ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ – ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ – ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ.

ΡΙΨΕΙΣ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ.

ΒΑΔΗΝ: 5.000μ.

4. ΗΛΙΚΙΕΣ:

ΠΑΙΔΕΣ : Όσοι γεννήθηκαν το 2001 ή 2002

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ : Όσες γεννήθηκαν το 2001 ή 2002

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄ : Όσοι γεννήθηκαν το 2003 ή 2004

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ : Όσες γεννήθηκαν το 2003 ή 2004

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές και οι αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία – μέλη της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τελευταία υπουργική απόφαση «περί εγγραφής αθλητών».

Α. 1) Σε όλα τα πρωταθλήματα (διασυλλογικά, πανελλήνια), στους δρόμους σε ανώμαλο έδαφος, στους περιφερειακούς και τοπικούς επώνυμους αγώνες καθώς και στις διεθνείς συναντήσεις, δικαιούνται συμμετοχής αθλητές-τριες που ανήκουν σε σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας αθλητού- τριας στίβου που έχει εκδώσει ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Τα δελτία πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών καθώς και της εγκυκλίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αθλητού ή αθλήτριας στίβου πρέπει να υπάρχει ιατρική θεώρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του νόμου 2725/99 και στο σχετικό έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 4585/8-10-10.

Αν το σωματείο δεν προσκομίσει τα δελτία, πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος νόμιμα θεωρημένα σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τεχνικός υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να μην επιτρέψει τη συμμετοχή των αθλητών – τριών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

2) Αλλοδαποί, ομογενείς υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής στα διάφορα πρωταθλήματα(διασυλλογικά ή πανελλήνια), ΜΟΝΟ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισμού εγγραφών-μετεγγραφών της εγκυκλίου εγγραφών-μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.

3) Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή τους.

Β) ► 1) Όπως αναφέρεται στον ισχύοντα κανονισμό εγγραφών – μετεγραφών, για τις περιπτώσεις των αθλητών – τριών που παίρνουν μετεγραφή σύμφωνα με το άρθρο 5. παρ. 3 (μετοίκηση λόγω εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπευδευτικό), παρ. 4 α.β. (μετοίκηση για λόγους επαγγελματικούς), καθώς και το άρθρο 6.4 (μετοίκηση λόγω εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή για λόγους επαγγελματικούς και ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης, με τη συγκατάθεση του σωματείου του), ισχύουν τα παρακάτω:

«Για τις τρεις (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μετέγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασ/κά και πανελλήνια πρωτ/τα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία».

► 2) «Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, για τα παραπάνω άρθρα, καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μετέγραφής τους από την επιτροπή μεταγραφών».

► 3) Στα αξιολογούμενα πρωταθλήματα και αγώνες (Πανελλήνια – Διασυλλογικοί), οι βαθμοί που απορρέουν από την κατάταξη των αθλητών – αθλητριών που αποκτήθηκαν την τελευταία μεταγραφική περίοδο, με απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ., καθ΄ υπέρβαση των αριθμητικών διατάξεων του κανονισμού εγγραφών – μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των οποιών οι σχετικές αιτήσεις είχαν απορριφθεί από την επιτροπή μετεγγραφών, δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και στην ετήσια αξιολόγηση του σωματείου.

Γ) Σε περίπτωση συνολικής αποχώρησης ενός σωματείου, κατά τη διάρκεια των αγώνων (μετά από έγγραφη δήλωσή του), το σωματείο αυτό θα τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών και επί πλέον θα παραπέμπεται στη δικαστική επιτροπή του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Δ) Τα σωματεία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στους αγώνες, με απεριόριστο αριθμό αθλητών – τριών σε κάθε αγώνισμα και με μία ομάδα σε κάθε σκυταλοδρομία.

Κάθε αθλητής – τρια (έτος γέν. 2001 – 02) μπορεί να δηλωθεί και να συμμετάσχει σε 2 αγωνίσματα, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα που θα έχουν (ομαδικά ή ατομικά).

Ειδικά οι αθλητές- τριες της κατηγορίας ΠΠ – ΠΚ Α΄ (γεν.2003 – 2004), σύμφωνα με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έτους 2018, μπορούν να δηλωθούν και να συμμετάσχουν μόνο σε δύο από τα παρακάτω αγωνίσματα (εκτός από δύο « 2 » ατομικά αγωνίσματα δρόμων) και συγκεκριμένα:

Οι γεννημένοι-ες το 2003 ΠΠ–ΠΚ Α΄ μπορούν να δηλωθούν και να συμμετάσχουν ΜΟΝΟ σε δύο από τα παρακάτω αγωνίσματα (εκτός από δύο (2) ατομικά αγωνίσματα δρόμων):
ΠΑΙΔΩΝ:

100 – 200 – 400 – 800 –1.500 – 3.000 – 110 ΕΜΠ – 400 ΕΜΠ – 10.000 ΒΑΔΗΝ – ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4Χ100 – 4Χ400.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

100 – 200 – 400 – 800 –1.500 – 3.000 – 100 ΕΜΠ – 400 ΕΜΠ. – 5.000 ΒΑΔΗΝ – ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4X100 – 4Χ400.

Οι γεννημένοι-ες το 2004 ΠΠ–ΠΚ Α΄ μπορούν να δηλωθούν και να συμμετάσχουν ΜΟΝΟ σε δύο από τα παρακάτω αγωνίσματα (εκτός από δύο « 2 » ατομικά αγωνίσματα δρόμων):

ΠΑΙΔΩΝ :

100 – 200 – 800 –1.500 – 3.000 – ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – 4X100.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

100 – 200 – 800 –1.500 – 3.000 – 5.000 ΒΑΔΗΝ – ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4Χ100.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Οι δηλώσεις συμμετοχής, , πρέπει ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28/3/2018 και ώρα 14.00΄ στο e-mail: [email protected] και οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή (σε Word – σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις).

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δε θα επιτρέπεται καμία αλλαγή, ούτε νέα δήλωση και για κανένα λόγο.

β) Στις δηλώσεις συμμετοχής των συλλόγων πρέπει να αναγράφονται: το ονοματεπώνυμοτων αθλητών – τριών ολογράφως και όπως ΑΚΡΙΒΩΣ αναφέρεται στο δελτίο τους, το έτος γέννησης, ο αριθμός δελτίου εγγραφής στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., καθώς και το ονοματεπώνυμο του προπονητή.

γ) Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και να έχουν τη σφραγίδα του Σωματείου.

δ) Με τη δήλωση συμμετοχής το σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής και Ειδικής προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των κανονισμών του ΣΕΓΑΣ.

Σε αντίθετη περίπτωση, ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των αθλητών – τριών του Σωματείου.

Ο αριθμός συμμετοχής κατά αγώνισμα είναι απεριόριστος.

Ο εκπρόσωπος του σωματείου κατά την έναρξη των αγώνων, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια αυτών, να έχει μαζί του τα Αθλητικά Δελτία των αθλητών-τριών, για να τα παραδώσει στον Αλυτάρχη των αγώνων εφόσον ζητηθούν, θεωρημένα από τον Γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε δηλώνεται κανένας αθλητής – τρια εάν το δελτίο του δεν έχει εκδοθεί από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και δε βρίσκεται στην κατοχή του Σωματείου.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΔΕ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ.

Οι αθλητές κατά τη διεξαγωγή του αγωνίσματός τους θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ που εκδίδει ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. Το πρωτότυπο δελτίο του αθλητή με την ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ πρέπει, να το έχει μαζί του ο εκπρόσωπος του σωματείου στο χώρο των αγώνων και να το δείχνει όταν του ζητηθεί.

Στους αγώνες των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών – τριών από άλλη κατηγορία, ούτε η συμμετοχή εκτός συναγωνισμού σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο.

7. ΟΡΓΑΝΑ ΡΙΨΕΩΝ – ΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ:

α) ΠΑΙΔΩΝ:

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: Βάρος οργάνου 5 κιλ., ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ: Βάρος οργάνου 1,5 κιλ.,

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ : Βάρος οργάνου 700 γρ., ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ : Βάρος οργάνου 5 κιλ.,

110μ.ΕΜΠ.: Αριθμός εμποδίων: 10, Ύψος εμποδίων: 91εκ. Αποστάσεις εμποδίων: το πρώτο 13,72μ. από τη γραμμή αφετηρίας, τα υπόλοιπα 9 ανά 9,14μ. μεταξύ τους, ενώ το τελευταίο απέχει 14,02μ από τη γραμμή τερματισμού,

400μ.ΕΜΠ.: Αριθμός εμποδίων: 10, Ύψος εμποδίων: 84εκ., Αποστάσεις εμποδίων: το πρώτο 45μ. από τη γραμμή αφετηρίας, τα υπόλοιπα 9 ανά 35μ. ενώ το τελευταίο απέχει 40μ. από τη γραμμή τερματισμού.

β) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ :Βάρος οργάνου 3 κιλ., ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ : Βάρος οργάνου 1 κιλ. ,

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ : Βάρος οργάνου 500 γρ., ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ: Βάρος οργάνου 3 κιλ.,

100μ.ΕΜΠ.: Αριθμός εμποδίων: 10, Ύψος εμποδίων: 76εκ. Αποστάσεις εμποδίων: το πρώτο 13μ. από την γραμμή αφετηρίας , τα υπόλοιπα 9 ανά 8,50μ. μεταξύ τους, ενώ το τελευταίο απέχει 10,50μ. από τη γραμμή τερματισμού.

400μ.ΕΜΠ.: Αριθμός εμποδίων: 10, Ύψος εμποδίων: 76εκ. Αποστάσεις εμποδίων: το πρώτο 45μ. από τη γραμμή αφετηρίας, τα υπόλοιπα 9 ανά 35μ, ενώ το τελευταίο απέχει 40μ. από τη γραμμή τερματισμού .

8. ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Θα ισχύσουν όρια επίδοσης κατ’ αγώνισμα που πρέπει να πετύχουν οι αθλητές – τριες για να βαθμολογηθούν και να πάρουν βαθμούς αξιολόγησης τα σωματεία τους (πίνακας 4 & 5).

9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :

Για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες του πρωταθλήματος, θα ισχύσει χωριστή βαθμολογία, όπου θα βαθμολογούνται οι 14 πρώτοι αθλητές – τριες με την προϋπόθεση ότι θα πετύχουν τα όρια βαθμολόγησης.

Εάν οι αθλητές – τριες ή οι ομάδες σκυταλοδρομίας που θα μετέχουν και θα πετύχουν το όριο είναι (10), τότε η βαθμολογία στα ατομικά αγωνίσματα θα είναι 11 -9-8-7-6-5-4-3-2-1 και στις σκυταλοδρομίες 22 -18-16- 14-12-10-8-6-4-2.

Αν όμως οι παραπάνω αθλητές – τριες ή οι ομάδες είναι λιγότερες από δέκα ( 10), τότε η κλίμακα των βαθμών που θα δίνεται θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, διατηρούμενης της διαφοράς των βαθμών, του πρώτου από τον δεύτερο νικητή ( 2 β. στα ατομικά και 4 β. στις σκυταλοδρομίες ) .

► ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής – τρια ή ομάδα σκυταλοδρομίας που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης και κατατάσσεται μετά τη 14η θέση, θα παίρνει ΕΝΑ (1) βαθμό στα ατομικά και ΔΥΟ (2) βαθμούς στις σκυταλοδρομίες.

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν οι αθλητές – τριες κάθε σωματείου θα υπολογιστούν για την

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του σωματείου, προστιθέμενοι στους βαθμούς που θα πάρει αυτό και από τα υπόλοιπα διασυλλογικά πρωταθλήματα του 2018.

11. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ

Θα λειτουργεί ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ με τους παρακάτω όρους:

Οι αθλητές – τριες πρέπει να οριστικοποιούν τη συμμετοχή τους, ΜΙΑ ΩΡΑ τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή του αγωνίσματός τους, με αυτοπρόσωπη παρουσία στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ, δείχνοντας το ΔΕΛΤΙΟ τους, για τον έλεγχο.
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των αθλητών – τριών στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ, θα γράφεται το αντίστοιχο ΠΙΝΑΚΙΟ με τα ονόματα ΜΟΝΟ των αθλητών – τριών που πραγματικά θα συμμετάσχουν στο αγώνισμα και που φυσικά αναφέρονται στην ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Σωματείου τους.
Οι αθλητές –τριες θα εισέρχονται στον κυρίως αγωνιστικό χώρο 10΄ για τους δρόμους και 20΄ για άλματα και ρίψεις πριν από το αγώνισμά τους.
12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλα τα αγωνίσματα δρόμων θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές και οι νικητές – τριες θα αναδεικνύονται βάσει χρόνου από όλες τις σειρές.
Τα αγωνίσματα του τριπλούν Παίδων και Κορασίδων θα διεξαχθούν από τις παρακάτω βαλβίδες:
ΠΑΙΔΕΣ : 10μ. και ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ : 8.50μ.

Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν κανονικά εφ’ όσον συμμετέχει έστω και ένας αθλητής – τρια ή μία ομάδα σκυταλοδρομίας.
13. ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ

¨ ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ :1,55 – 1,60 – 1,64 – 1,68 – 1,72 – 1,75 – 1,78 – 1,81 και στη συνέχεια ανά 2 εκατοστά.

¨ ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ : 1,30 – 1,34 – 1,38 – 1,42 – 1,46 – 1,50 – 1,53 – 1,56 – 1,59 και στη συνέχεια ανά 2 εκατοστά.

¨ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ : 2,80 – 3,00 – 3,20 στη συνέχεια ανά 10 εκατοστά μέχρι τα 4μ. και στη συνέχεια ανά 5 εκατοστά.

¨ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ : 2.20 – 2,40 – 2,50 και στη συνέχεια ανά 10 εκατοστά μέχρι τα 3.20 και στη συνέχεια ανά 5 εκατοστά.

14. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Έξοδα μετακίνησης στα διασυλλογικά πρωταθλήματα 2018 θα δοθούν με την προϋπόθεση ότι, θα υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα επαρκής πρόσθετη χρηματοδότηση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. από την πολιτεία.

Σε περίπτωση που δοθούν από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έξοδα μετακίνησης, το πλαίσιο κάλυψης θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ:

1) Για τα σωματεία που απέχουν μέχρι 60 χιλιόμετρα από το τόπο διεξαγωγής των αγώνων ΔΕΝ θα δίνονται έξοδα μετακίνησης.

2) Για τα υπόλοιπα σωματεία και για τους αθλητές που κατέβαλαν τις θέσεις 1η – 3η και πέτυχαν τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων, θα καλύπτεται 100% ΜΟΝΟ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (εισιτήριο λεωφορείου).

3) Επίσης θα καλύπτονται αντίστοιχα και σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1 – 2, τα έξοδα μετακίνησης 100% (εισιτήριο λεωφορείου) ΕΝΟΣ συνοδού από κάθε σωματείο, με την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα έχει ένα τουλάχιστον αθλητή– τρια στις θέσεις κατάταξης 1η – 3η ενός αγωνίσματος (που φυσικά πέτυχε και τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων) και το σωματείο συμμετείχε στους αγώνες με 3 τουλάχιστον αθλητές– τριες συνολικά.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

(Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει ότι και στην Ηπειρωτική Ελλάδα):

Για τους αθλητές – τριες που πέτυχαν τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων και κατετάγησαν στις θέσεις 1η – 3η, κάλυψη 100% των εξόδων σύμφωνα με τα παρακάτω:

1) Ακτοπλοϊκό εισιτήριο.

2) Διατροφή (10 ευρώ το γεύμα) και διαμονή (20 ευρώ η διαμονή), ΜΟΝΟ στην περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητα λόγω των συνθηκών μετακίνησης και του προγράμματος των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

3) Για τους αθλητές – τριες που πέτυχαν τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων και κατετάγησαν στις θέσεις 4η – 6η, κάλυψη 50% των εξόδων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1 -2.

ΣΤΙΒΟΣ

Στίβος: Oι πόλεις που θα διοργανώσουν τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα του 2019

Τις πόλεις που θα διοργανώσουν τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα του 2019 ανακοίνωσε η ομοσπονδία του στίβου.

Η Πάτρα, όπως και τα προηγούμενα τρία χρόνια, θα φιλοξενήσει το κορυφαίο εγχώριο γεγονός, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών και θα συγκεντρώσει στο Παμπελοποννησιακό τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της χώρας.

Στην πόλη της Λάρισας θα γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23, ενώ στην Κατερίνη επιστρέφει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20. Σε αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ16 προχώρησε η ομοσπονδία. Οι αγώνες των μικρών θα γίνουν στις 13-14 Ιουλίου και όχι 20-21 Ιουλίου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Αναλυτικά:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ, Πάτρα (27-28/7)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23, Λάρισα (29-30/6)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 και συνθέτων αγωνισμάτων Κ20, Κατερίνη (22-23/6)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18, Τρίκαλα (6-7/7)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ16 Καβάλα/Χαλκίδα (13-14/7)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 20.000 μ. βάδην Κ23, Μέγαρα (24/3)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 20.000 μ. βάδην Α/Γ, Αλεξανδρούπολη (20/4)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συνθέτων Α/Γ, Κ23, Κ18, Θεσσαλονίκη (3-4/8)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000 μ., Μέγαρα (24/4)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος, Πηγή Τρικάλων (24/2)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ. σε δημόσιο δρόμο, Καστοριά (12/5).

Διάβασε Περισσότερα

ΣΤΙΒΟΣ

Μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό στον στίβο

Την απόκτηση της 26χρονης Αθηνάς Κοΐνης στο τμήμα του στίβου, ανακοίνωσε επίσημα ο Παναθηναϊκός Α.Ο.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη:

«Αθλήτρια του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου είναι και επίσημα η 26χρονη Αθηνά Κοΐνη καθώς εντάχθηκε επίσημα στη μεγάλη οικογένεια του «τριφυλλιού».

Η δρομέας μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων με καταγωγή από την Αιθιοπία υπέγραψε στο τμήμα στίβου των «πράσινων» το οποίο δυναμώνει και πάλι.

Το βιογραφικό της είναι πλούσιο και από το 2011 έχει να επιδείξει σπουδαίες επιτυχίες στα 1.500 μ. και στα 3.000μ. στιπλ αφού ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδας Νέων ενώ είναι και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στις νεάνιδες. Επιπλέον βρίσκεται μέσα στα μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα γυναικών.

Στην πρώτη δήλωση της στο www.panathinaikos1908.gr η Αθηνά Κοΐνη τόνισε «Είμαι πολύ χαρούμενη που εντάσσομαι στη μεγάλη οικογένεια του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για μια ομάδα που θαυμάζω από μικρή και σίγουρα είμαι περήφανη που θα αγωνιστώ για αυτή.

Ο Σύλλογος αξίζει να επανέλθει ψηλότερα και στον στίβο και θα προσπαθήσω να συνδράμω από την πλευρά μου σε αυτό. Στόχος μου είναι οι ολυμπιακοί αγώνες του 2020 και να καταφέρω να συμμετέχω σε αυτή τη διοργάνωση».

 

Διάβασε Περισσότερα

ΣΤΙΒΟΣ

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία ο Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ο Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος», στην μνήμη του μεγάλου αθλητή της πόλης μας, Φάνη Τσιμιγκάτου, από τον Δήμο Πατρέων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πάτρας, την Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, σε μια εκδήλωση που γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Σε αυτήν έλαβαν μέρος εκατοντάδες αθλητές από όλη την Ελλάδα και ξεχώρισαν από την περιοχή μας, ο Κώστας Ιατρόπουλος του Αθηνόδωρου (νικητής του αγώνα) και ο Αντώνης Πανταζόπουλος του Εσπέρου (2ος στα 10.000μ.), ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο τερματισμός έγινε στην πλαζ μαζί με τις απονομές.

Την εκκίνηση του αγώνα 21 km στην πλατεία Καμινίων, έκανε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Τάκης Πετρόπουλος, την εκκίνηση του αγώνα 10 km στο ύψος του Κόκκινου Μύλου έκανε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Γεροπαναγιώτη και το μέλος της Αθλητικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, Κώστας Καραγκούνης και την εκκίνηση του αγώνα 1 km στο ύψος της πλαζ στην Αγυιά, για παιδιά 8 -12 ετών και για ΑμΕΑ, έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, Ανδρέας Αθανασόπουλος.

Στη Match της Δευτέρας θα δημοσιευθεί πλούσιο φωτορεπορτάζ.

Διάβασε Περισσότερα

Facebook

Copyright © 2018 Mikad Εκδοτικές Διαφημιστικές Υπηρεσίες. --- Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας matchnews.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.