Connect with us

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Το σχέδιο δράσης του Δήμου Πατρέων για τον αθλητισμό

Published

on

Αυτό είναι το σχέδιο δράσης του Δήμου πατρέων όσον αφορά τον αθλητισμό, για την περίοδο 2014-2023.Θυμίζουμε πως αρμόδιοι αντιδήμαρχοι ήταν ο Ανδρέας Αθανασόπουλος (2014-19) και ο Τάκης Πετρόπουλος (2019 – σήμερα).

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 2014-23 (ΣΧΕΔΙΟ)

ΓΕΝΙΚΑ
Ο ερασιτεχνικός Αθλητισμός – Φυσική Αγωγή είναι βασικό κοινωνικό αγαθό γιατί συμβάλλει άμεσα και αποφασιστικά πρώτο στη διαπαιδαγώγηση και την απρόσκοπτη  συνολική ανάπτυξη του παιδιού και δεύτερο στη βελτίωση του βιολογικού επιπέδου και της υγείας των εργαζομένων. Έμμεσα δε συμβάλλει στην Εθνική οικονομία με τη μείωση των δημοσίων δαπανών υγείας και την ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας.
Το Ευρωπαϊκό μοντέλο του  ερασιτεχνικού αθλητισμού, που ισχύει και εφαρμόζεται στη χώρα μας έχει την παρακάτω δομή και λειτουργία:

 • Αγωνιστικός  αθλητισμός (δομικό κύτταρο το ερασιτεχνικό σωματείο)
 • Σχολικός αθλητισμός (δομικό κύτταρο το σχολείο)
 • Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός (δομικά κύτταρα ο αθλητικός φορέας, το συνδικάτο εργαζομένων, κοινωνικός φορέας)
Στη χώρα μας το κύριο λειτουργικό χαρακτηριστικό του ερασιτεχνικού αθλητισμού είναι η απομόνωση των παραπάνω τομέων του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στοιχειώδης σύνθεση τους για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη δυνατή συνολική λειτουργία του.
Επί πλέον με βάση τη γενικότερη νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή κατεύθυνση σταδιακής μείωσης της προνοιακής κρατικής πολιτικής, έχει μειωθεί δραστικά η κρατική επιδότηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που έχει πλέον τάσεις μηδενισμού και αντισταθμιστικά έχει ολοκληρωθεί η θεσμοθέτηση της ανταποδοτικής λειτουργίας του με αποτέλεσμα την ένταση της εμπορευματοποίησης του.
Ειδικότερα στη χώρα μας λόγω και των γενικότερων εγγενών προβλημάτων της εκπαίδευσης, της έλλειψης προσωπικού, της έλλειψης ενός Εθνικού Συστήματος Σχολικής Φυσικής Αγωγής και  της ποσοτικής-ποιοτικής ανεπάρκειας των σχολικών αθλητικών υλικοτεχνικών υποδομών, η εμπορευματοποίηση της αθλητικής παιδείας παίρνει ολοένα και περισσότερο απόλυτο χαρακτήρα, με άμεσο κοινωνικό αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των
-1-

παιδιών των εργατικών οικογενειών, των ανέργων και των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων.
Επί πλέον είναι υποβαθμισμένος ο γυναικείος αθλητισμός, δεν υπάρχει καμία κρατική  μέριμνα για τον αθλητισμό των εργαζομένων και για την εύκολη πρόσβαση ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων όπως είναι τα ΑΜΕΑ.
Επίσης τα άμεσα πολιτικά αποτελέσματα  της κυρίαρχης αθλητικής ιδεολογίας, που
έχει επιβάλει η άρχουσα τάξη, εκφράζονται σε κοινωνικό επίπεδο με παθογένειες  όπως η διαφθορά, η βία, ο ατομικισμός, το ντόπινγκ κ.ο.κ.
Αυτή είναι η πεμπτουσία του ταξικού χαρακτήρα που προσλαμβάνει ο αθλητισμός και που οξύνεται σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, αποκλείοντας μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, από τη νεολαία, τις γυναίκες, την εργατική τάξη, άλλα ασθενή κοινωνικά στρώματα, τους άνεργους και τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.  Η κεντρική κατεύθυνση της δραστικής  περικοπής της κρατικής επιδότησης των ΕΑΚ, των Δήμων και των αθλητικών ομοσπονδιών και συλλόγων είναι η συνθήκη που μεταδίδει αντικειμενικά σαν ηλεκτρικό ρεύμα την εμπορευματοποίηση μέχρι το τελευταίο άκρο του εθνικού μας αθλητικού οργανισμού.
Η Τοπική Διοίκηση έχει άμεσο και επιτακτικό χρέος να ανοίξει τη συζήτηση με τις αθλητικές συλλογικότητες και το λαό για τον αναπροσανατολισμό, την αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση του αθλητισμού πάνω σε μία βάση, που μεταξύ άλλων μπορεί να περιλαμβάνει :

 • Τη δημιουργία ενός ενιαίου κρατικού φορέα αθλητικών υλικοτεχνικών υποδομών, που θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα είναι στελεχωμένος με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό  και θα έχει τη συνολική ευθύνη για τον εθνικό σχεδιασμό ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών.
 • Την κατάργηση των ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων λειτουργίας και της ανταποδοτικότητας στα ΕΑΚ, στις Δημοτικές εγκαταστάσεις και στα προγράμματα μαζικού λαϊκού αθλητισμού
 • Τη στελέχωση των ΕΑΚ με το απαραίτητο προσωπικό και την οργανωτική ανασυγκρότηση τους
 • Τη διάθεση όλων των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο λαό που τις πλήρωσε
 • Τη μη παραχώρηση δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων και γης σε ιδιώτες για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας που αφορά στον αθλητισμό
 • Τη δέσμευση και απαλλοτρίωση χώρων με κρατικούς πόρους για τη δημιουργία οργανωμένων αθλητικών κέντρων ανά δημοτικό διαμέρισμα – κοινότητα
-2-
 • Την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στις δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις και την ανάπτυξη εξειδικευμένων δωρεάν προγραμμάτων ανά κατηγορία
 • Την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη και επέκταση των πρωταθλημάτων των εργαζομένων, στη νεολαία και στις γυναίκες
 • Την κατάρτιση και εφαρμογή αξιόπιστου Εθνικού συστήματος σχολικής και πανεπιστημιακής φυσικής αγωγής και αθλητισμού
 • Την ανασυγκρότηση, ανακατασκευή, εκσυγχρονισμό και συντήρηση των σχολικών και πανεπιστημιακών αθλητικών υποδομών
 • Την αναβάθμιση των σχολικών και πανεπιστημιακών πρωταθλημάτων
 • Την οργανική σύνθεση του σχολικού με τον ερασιτεχνικό σωματειακό αθλητισμό
 • Την αναβάθμιση των ΣΕΦΑΑ και των επιμόρφωση των καθηγητών Φ.Α. και των προπονητών αθλημάτων
 • Τη δημιουργία δημόσιων Κέντρων Επιστημονικής Στήριξης του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού
 • Την ανάπτυξη αθλητικών προγραμμάτων σε δημόσιες δωρεάν κατασκηνώσεις και προγραμμάτων κινητικής ανάπτυξης σε δημόσιους δωρεάν παιδικούς σταθμούς
ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Στην πόλη μας την 3η σε πληθυσμό στη χώρα, όλα αυτά    εκφράζονται  με ιδιαίτερη οξύτητα για δύο πρόσθετους τοπικούς λόγους :
 • Η όποια ανάπτυξη των αθλητικών υλικοτεχνικών εγκαταστάσεων της, κύρια στα μαζικότερα και δημοφιλέστερα αθλήματα,  πραγματοποιήθηκε ανορθόδοξα, χωρίς σχεδιασμό που να λαμβάνει υπ’ όψη του τις λαϊκές ανάγκες, με βάση την κυρίαρχη αντίληψη, τις πελατειακές σχέσεις της πολιτικής ηγεσίας και άλλες εγγενείς παθογένειες του πολιτικού συστήματος.
 • Η Τοπική Διοίκηση δεν άσκησε ουσιαστικά ποτέ  κοινωνική αθλητική πολιτική, γιατί δεν την διαμόρφωσε ποτέ έστω στοιχειωδώς αλλά και γιατί ευρισκόμενη σε οικονομική και διοικητική αδυναμία να διοικήσει και να διαχειριστεί τις αθλητικές υλικοτεχνικές υποδομές της, με την εκχώρηση τους  μετέθετε αυτή την υποχρέωση της σε άλλους φορείς, που ασκούσαν τη δική τους αποσπασματική, συντεχνιακή πολιτική.
Η πόλη μας έχει ανάγκη από ένα ρεαλιστικό σχέδιο αθλητικής ανάπτυξης, που θα συνδιαμορφώσουν οι αθλητικοί και κοινωνικοί φορείς της με την Τοπική Διοίκηση, της οποίας  ο ρόλος μπορεί και πρέπει να είναι πρωταρχικός και στην υλοποίηση του με τη συνένωση των τοπικών αθλητικών και κοινωνικών δυνάμεων στη βάση  μιας δυναμικής διεκδίκησης.

-3-
Για μία τέτοια σοβαρή και μεθοδική δουλειά θα πρέπει να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπ’ όψη :

 • Τα δημογραφικά στοιχεία και η κοινωνική σύνθεση σε βάθος χρόνου  (υπερσυγκέντρωση πληθυσμού)
 • Η τοπική οικονομία ( ανάπτυξη, ανεργία, φτώχια)
 • Η τοπική αθλητική παράδοση και το κοινωνικό status των αθλημάτων
 • Η γεωγραφική θέση (Ιόνιο, κανάλι Ρίου – Αντιρρίου, κέντρο αρχαιολογικού τριγώνου)
 • Οι κλιματολογικές συνθήκες (συχνές βροχοπτώσεις, υγρασία)
 • Η εδαφική μορφολογία (βουνό, θάλασσα, ομαλό έδαφος παραλιακής ζώνης)
 • Οι περιβαλλοντικοί, πολεοδομικοί και κυκλοφοριακοί όροι (οικιστικός σχεδιασμός, προστασία περιβάλλοντος, προσβασιμότητα ειδικών κατηγοριών πολιτών ΑΜΕΑ)
 • Η διάταξη και η μορφή των σχολικών και πανεπιστημιακών κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Η διοικητική δομή του Δήμου (διαμερίσματα, κοινότητες)
 • Ο χαρακτήρας του αθλητισμού (τι χαρακτήρα έχει σήμερα, ποιο χαρακτήρα θέλουμε εμείς να έχει)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Έλλειψη κεντρικής διεύθυνσης σε επίπεδο πόλης ή νομού, έλλειψη συντονισμού κ.ο.κ.
Ανεπαρκές προσωπικό στις υλικοτεχνικές υποδομές (φύλαξη, καθαριότητα)
Έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης λειτουργίας
Ανυπαρξία δημόσιων φτηνών ή δωρεάν δομημένων αθλητικών προγραμμάτων (τι έχει κάνει ο Δήμος)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
# Συγκρότηση θεσμικού συντονιστικού οργάνου σε επίπεδο πόλης ή νομού (Αθλητικής Επιτροπής Πόλης ή Νομού). Στο όργανο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται η Τοπική Διοίκηση 1ου & 2ου βαθμού, οι Διευθύνσεις  της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Εργατικό Κέντρο, ο Σωματειακός Αθλητισμός και εκπρόσωποι των μαζικών αθλητικών κινημάτων, των γυναικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ο ρόλος του θα είναι να κατευθύνει κεντρικά, να συντονίζει και να συνθέτει  οργανικά όλους τους τομείς του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
#Κρατική χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κρατικών, Δημοτικών και Σχολικών Αθλητικών εγκαταστάσεων
# Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού
-4-
# Ανάπτυξη νέων ελκυστικών αξιόπιστων δωρεάν ή φτηνών προγραμμάτων

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Υπάρχει εμφανής αναντιστοιχία ανάμεσα στις δημόσιες (κρατικές, δημοτικές, ενωσιακές) υλικοτεχνικές υποδομές της πόλης και τις πραγματικές ανάγκες της. Επί πλέον η συντήρηση των υπαρχουσών δημόσιων υλικοτεχνικών δομών είναι κακή στην καλύτερη περίπτωση και ανύπαρκτη στη χειρότερη. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν υποστεί ζημιές, βλάβες, να έχουν ελλείψεις στον αθλητικό και γενικότερο απαιτούμενο εξοπλισμό τους, να μην τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για τους αθλητές και τους φιλάθλους και τελικά  να υπολειτουργούν ή και σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι εκτός λειτουργίας εγκαταλελειμμένες.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ & ΖΗΜΙΩΝ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και να προγραμματιστεί η μεσοπρόθεσμη  αποκατάσταση όλων των ζημιών και βλαβών
(Να καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι ζημιές και οι βλάβες σε όλες τις δομές)

 • Παμπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΠΕΑΚ) – Κρατικό 
α. Αθλητικό Κέντρο «ΤΟΦΑΛΟΣ»
Στεγανοποίηση οροφής – κόστος (?)
Κλιματισμός – κόστος (?)
Στατικό πρόβλημα βοηθητικών εγκαταστάσεων – κόστος 120.000 ευρώ
β. Κολυμβητήριο «ΠΕΠΑΝΟΣ»
Εξωτερική αποκατάσταση (εξωραϊσμός – βάψιμο) κόστος (?)
Γήπεδο Beach Soccer κερκίδες 500 θέσεων – κόστος (?)
Κατασκευή Ανοικτού Κέντρου Τοξοβολίας – κόστος (?)
γ. Κλειστό γήπεδο «Κώστας Πετρόπουλος»
Αντικατάσταση δαπέδου αγωνιστικού χώρου (τάραφλεξ) – κόστος (?)
-5-
 • Ποδοσφαιρικό Γήπεδο ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ – Ενωσιακό (ΕΠΣΑ) 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
α. Κατασκευή νέου χλοοτάπητα – κόστος (?)
β. Αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων κερκίδας (?)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Κώστας Πελετίδης Δήμαρχος Πατρέων – Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού 12-4-20

 • Ανάληψη πρωτοβουλίας Δήμου

               3.    ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – Δημοτικό
α. Ανακατασκευή χλοοτάπητα βοηθητικού γηπέδου κόστος 100.000 ευρώ
β. Εκσυγχρονισμός ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου– κόστος (?)
γ. Αρδευτικό – αποχετευτικό σύστημα – κόστος (?)
δ. Αποδυτήρια βοηθητικού γηπέδου – κόστος (?)
ε.  Κατασκευή Πάρκου Καλλισθενικής Αγωγής – κόστος (?)
στ. Αντικατάσταση χλοοτάπητα κεντρικού Σταδίου – κόστος 150.000 ευρώ
ζ. Γραμμογράφηση ταρτάν – κόστος 10.000 ευρώ
η. Εξωτερικός κι εσωτερικός ελαιοχρωματισμός – κόστος (?)
θ. Επισκευή ταρτάν βοηθητικού σταδίου – κόστος (?)
ι. Αποκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας – κόστος     15.000 ευρώ
ια. Αντικατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ανίχνευσης βλαβών – κόστος 150.000 ευρώ
ιβ. Τουρνικέ – κόστος 300.000 ευρώ
ιγ. Εξωτερικά όργανα γυμναστικής – κόστος 15.000μ ευρώ
ιδ. Τεχνικός έλεγχος σκεπαστής εξέδρας – κόστος 2.000 ευρώ
-6-

ιδ. Συντήρηση σκεπαστής εξέδρας – κόστος (?)
ιε. Αποκατάσταση αρδευτικού – αποχετευτικού συστήματος – κόστος 5.000 ευρώ
ιστ. Αντικατάσταση μπαταριών γεννήτριας – κόστος (?)
ιζ. Επισκευή – αποκατάσταση ηχητικής εγκατάστασης – κόστος 150.000 ευρώ
ιη. Εκσυγχρονισμός αίθουσας «Αλέκα Σιούλη» (multi media) – κόστος (?)
ιθ. Ενεργειακή αναβάθμιση – κόστος 1.000.000 ευρώ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Θόδωρος Αργυράτος μέλος Δ.Ε. Παμπελοποννησιακού Σταδίου 2-9-15

 • Δημιουργία διαβαθμισμένων stage για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
 • Προσέλκυση εμπορικών κι άλλων εκθέσεων εκθέσεων

Βασίλης Ζώτος μέλος Δ.Ε. Παμπελοποννησιακού Σταδίου 8-2-17

 • Καταγραφή κινητών στοιχείων παμπελοποννησιακού
 • Διαμόρφωση 2ης μικρότερης αίθουσας εκδηλώσεων

Λάμπης Παντελής μέλος Δ.Ε. Παμπελοποννησιακού Σταδίου 23-1-18

 • Έκθεση Ολυμπιακής Δάδας

Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού 16-3-19

 • Αθλητικό μουσείο – έναρξη προετοιμασίας ψηφιοποίησης υλικού για τον αθλητικό τομέα του Ψηφιακού Κέντρου Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς (παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο)

                4.   Αθλητικό Κέντρο «ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» – Δημοτικό
α. Επέκταση ανοικτών εγκαταστάσεων Στίβου με κατασκευή χώρου Ρίψεων
β. Κατασκευή Κυλικείου με χώρο αναμονής γονέων & δημιουργική
απασχόληση παιδιών – παιδότοπος
-7-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Γιάννης Παυλάκης μέλος Δ.Ε. ΛΑΡ

 • Δημιουργία μικρού αθλητικού- πολιτιστικού ξενώνα σε οίκημα του Λαδόπουλου

Γιάννης Κόττας Πρόερος Δ.Ε. ΛΑΡ 16-1-20

 • Ανακατασκευή – εκσυγχρονισμός  με χρηματοδότηση από Ευρώπη – Κράτος – Περιφέρεια – ένταξη στο πρόγραμμα για εργοστάσιο Λαδόπουλου της Περιφέρειας κόστος (?)

Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού 20-6-20

 • Ένταξη του έργου ανακατασκευής στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

5.    Κλειστό γήπεδο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ» – Δημοτικό
α. Κατασκευή δύο αποδυτηρίων
β. Στεγανοποίηση οροφής
γ. Επισκευή δαπέδου αγωνιστικού χώρου – κόστος 8 χιλ. ευρώ

 6.            Κλειστό γήπεδο «ΡΟΪΤΙΚΑ» – Δημοτικό
               α. Ανακατασκευή – αναδιαρύθμιση αποδυτηρίων
β. Εξωτερικό & εσωτερικό βάψιμο
γ. Αντικατάσταση κουρτινών
δ. Στεγανοποίηση οροφής
ε. Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα
στ. Ανακατασκευή ανοικτών γηπέδων μπάσκετ
ζ. Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου – ενιαιοποίηση με γήπεδο ποδοσφαίρου και ανοικτά γήπεδα μπάσκετ σε Αθλητικό Κέντρο
η. Αντικατάσταση φθαρμένων πλαστικών καθισμάτων
θ. Επισκευή δαπέδου αγωνιστικού χώρου – κόστος 8 χιλ. ευρώ
-8-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Αργύρης Αργυράτος  μέλος Δ.Ε. ΛΑΡ 23-6-16

 • Επείγον : α) άμεση αντικατάσταση  στα αποδυτήρια σε όλες τις ντουζιέρες γιατί τρέχουν και πέραν της απώλειας του νερού γεμίζει χωρίς λόγο και ο βόθρος

β)άμεση αντικατάσταση σε ένα καζανάκι τουαλέτας εντός αποδυτηρίων γιατί δεν λειτουργεί η τουαλέτα

γ) δύο βάνες που τρέχουν για να δουλέψουν σωστά οι θερμοσίφωνες των αποδυτηρίων.

 • Επείγον :   άμεση αντικατάσταση στο τζάμι της πόρτας εισόδου στα αποδυτήρια γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
 • Προμήθεια δύο σκουπών (παρκετέζες) για τον καθαρισμό του αγωνιστικού χώρου
 • Αντικατάσταση λάμπας εξωτερικού χώρου .
 • Αντικατάσταση στα δύο δυχτάκια του αγωνιστικού χώρου
 • Αντικατάσταση καθισμάτων εξέδρας (…?)
 • Αντικατάσταση καθισμάτων στους δύο πάγκους.(20)
 • Συντήρηση και βάψιμο  παρκέ αγωνιστικού χώρου (Παρκέ)
 • Αγορά ενός εφεδρικού ηλεκτρονικού πίνακα για την γραμματεία(ενός μικρού πίνακα για την  περίπτωση βλάβης την ώρα του αγώνα στον ηλεκτρονικό πίνακα )
 • Αντικατάσταση των προστατευτικών μαξιλαριών που βρίσκονται κάτω από τις δύο μπασκέτες.
 • Καρέκλες για την αίθουσα συνεδριάσεων.(10)

Τάκης Πετρόπουλος Σύμβουλος Δημάρχου στον Αθλητισμό 19-3-19

 • Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου – πάρκινγκ – ασφαλτόστρωση δρόμου

         7.  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα – Δημοτικά

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου

 • Για να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας των Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου απαιτείται η τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού του Δήμου κι όσο δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα πρέπει να τοποθετούνται εργαζόμενοι των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

-9-
α. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ  «ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΡΑΣ»
Κατασκευή αποδυτηρίων – κόστος (?)
Δενδροφύτευση  – κόστος (?)
Αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα – κόστος (?)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου – Δημήτρης Σουγλέρης υπεύθυνος γηπέδου 15-6-20

 • Να αντικατασταθεί η περίφραξη του γηπέδου με σιδερένια περίφραξη ασφαλείας
 • Να αποπερατωθούν τα έργα κατασκευής των αποδυτηρίων-γραφείων στον 1ο  όροφο του κτηρίου
 • Να φτιαχτούν τουαλέτες για το κοινό-θεατές στην βόρεια πλευρά του γηπέδου
 • Να ενισχυθεί ο φωτισμός προσθέτοντας 4 ακόμη προβολείς τύπου LED και να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες προβολείς με τύπου LED.
 • Να αντικατασταθούν οι κολώνες φωτισμού προς το τέρμα και δίπλα στα αποδυτήρια γιατί είναι επικίνδυνες

β. ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα
Κατασκευή  σύγχρονων βοηθητικών χώρων
Κατασκευή σύγχρονων κερκίδων
Μετακίνηση στύλων φωτισμού
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου – πάρκινγκ
Κατασκευή που θα χωρίζει με δίχτυ το γήπεδο – κόστος (?)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου – Σπύρος Τσίλιος υπεύθυνος γηπέδου 15-6-20

 • Να κατασκευαστεί πάρκινγκ για τους επισκέπτες-φιλάθλους
 • Να αντικατασταθεί η εξωτερική και η εσωτερική περίφραξη του γηπέδου με σιδερένια περίφραξη ασφαλείας
 • Να φτιαχτούν 2 νέα σύγχρονα αποδυτήρια και να επισκευασθούν τα υπάρχοντα
 • Να φτιαχτούν τουαλέτες για το κοινό-θεατές
 • Να ενισχυθεί ο φωτισμός προσθέτοντας 4 ακόμη προβολείς τύπου LED και να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες προβολείς με τύπου LED.
 • Να κατασκευαστούν σύγχρονες κερκίδες

-10-

γ. ΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Κατασκευή  σύγχρονων βοηθητικών χώρων
Κατασκευή σύγχρονης κερκίδας
Ανακατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου –  Ηλίας Γεωργακόπουλος  υπεύθυνος γηπέδου 15-6-20

 • Να ενισχυθεί ο φωτισμός προσθέτοντας 4 ακόμη προβολείς τύπου LED και να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες προβολείς με τύπου LED.
 • Να φτιαχτούν 2 ακόμη σύγχρονα αποδυτήρια
 • Να φτιαχτούν σιδερένιες κερκίδες με πλαστικά καθίσματα, κυλικείο και τουαλέτες για το κοινό

δ. ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα
Κατασκευή  σύγχρονων βοηθητικών χώρων
Διάνοιξη δρόμου
                          Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πάρκινγκ
Μετακίνηση στύλων φωτισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου –  Τάκης Ζαχαρόπουλος υπεύθυνος γηπέδου 15-6-20

 • Πρέπει να φτιαχτεί η αποχέτευση των τουαλετών και αποδυτηρίων του γηπέδου, είτε με σύνδεση του γηπέδου στο νεοκατασκευαζόμενο από το Δήμο δίκτυο αποχέτευσης στα Βραχνέικα, είτε με ειδική μελέτη και κατασκευή νέων μεγαλύτερων βόθρων. Ο υπάρχων βόθρος γεμίζει σε μια-δυο μέρες και ξεχειλίζει λύματα συνεχώς.
 • Να επισκευαστεί η περίφραξη της βορειοανατολικής πλευράς του γηπέδου
 • Να γίνει Πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα στον χώρο εμπρός του γηπέδου
 • Να γίνει αλλαγή της σκεπής αποδυτηρίων με τύπου πάνελ
 • Να φτιαχτεί τουαλέτα για το κοινό-φιλάθλους θεατές
 • Επειδή υπάρχουν μόνο 2 αποδυτήρια πρέπει να φτιαχτούν άλλα 2  για να μπορεί να εξυπηρετείται και αμέσως επόμενος αγώνας ή προπόνηση.
 • Πρέπει να επισκευαστούν στα μπάνια (πλακάκια και τα είδη υγιεινής).
 • Πρέπει να αντικατασταθούν οι προβολείς με τύπου LED γιατί οι υπάρχοντες δεν έχουν απόδοση είναι παλιού τύπου και με την 1η βροχή καίγονται και καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα.
 • Πρέπει να γίνει η προκήρυξη για να λειτουργήσει κυλικείο στο γήπεδο

-11-

ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου – Τάκης Ζαχαρόπουλος υπεύθυνος γηπέδου 15-6-20

 • Έκδοση άδειας λειτουργίας
 • Πρέπει να γίνει ανακατασκευή του χλοοτάπητα γιατί όταν βρέχει από Νοέμβρη μήνα γίνεται βούρκος.
 • Πρέπει να επισκευαστεί άμεσα η περίφραξη από την πλευρά της Θάλασσας (έχουν σαπίσει και έχουν κοπεί οι σιδερένιοι στύλοι και με έναν αέρα θα πέσει)
 • Πρέπει να φτιαχτούν 2 νέα σύγχρονα αποδυτήρια και να επισκευαστούν τα υπάρχοντα
 • Πρέπει να γίνει η προκήρυξη για να λειτουργήσει κυλικείο στο γήπεδο

στ. ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου – Δημήτρης Σουγλέρης υπεύθυνος γηπέδου 15-6-20

 • Να γίνει μελέτη και κατασκευή ειδικών τοιχίων που θα προστατεύουν το γήπεδο στην νοτιοανατολική πλευρά του, γιατί σε μεγάλες νεροποντές γίνονται κατολισθήσεις και καταστρέφονται τα αποδυτήρια.
 • Αντικατάσταση της εσωτερικής περίφραξης του γηπέδου
 • Να φτιαχτούν τουαλέτες για το κοινό-θεατές
 • Πρέπει να επισκευαστούν στα μπάνια (πλακάκια και τα είδη υγιεινής).
 • Να ενισχυθεί ο φωτισμός προσθέτοντας 4 ακόμη προβολείς τύπου LED και να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες προβολείς με τύπου LED.

ζ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου – υπεύθυνος γηπέδου Πετρωτού  15-6-20

 • Να κατασκευαστεί πάρκινγκ για τους επισκέπτες-φιλάθλους
 • Να επεκταθεί η  σιδερένια κερκίδα που φτιάχτηκε ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 150 θεατές (η υπάρχουσα είναι μόνο για 40)
 • Να φτιαχτεί τουαλέτα για το κοινό στον χώρο των κερκίδων
 • Να κατασκευαστούν 2 Ακόμη αποδυτήρια με τουαλέτες
 • Να κατασκευαστεί ασφαλής περίφραξη όλου του γηπέδου (γήπεδο, χώρος του πάρκινγκ και των κερκίδων).
 • Να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες προβολείς με τύπου LED και να ενισχυθεί ο φωτισμός προσθέτοντας 8 ακόμη προβολείς
 • Πρέπει να γίνει η προκήρυξη για να λειτουργήσει κυλικείο στο γήπεδο

-12-
          8. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ με νταμαρόχωμα – Δημοτικά 
α.  ΡΟΪΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – Κόστος 410.000 ευρώ

β. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
Κατασκευή τεχνητού ή φυσικού  χλοοτάπητα – κόστος (?)

γ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ
Επαναπαραχώρηση από Δασική Υπηρεσία-Τελικό στάδιο
Ολοκλήρωση έργου –κόστος (?)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Τασία Τογιοπούλου Αντιδήμαρχος Μεσάτιδας, Βραχνεΐκων , Παραλίας, Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού, Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου 15-12-19

 • Να δοθεί προτεραιότητα στον προγραμματισμό κατασκευής του με τεχνητό χλοοτάπητα γιατί είναι  ώριμο και υπάρχει στην περιοχή ποδοσφαιρική δραστηριότητα

Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού 20-6-20

 • Ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

δ. ΣΕΛΛΩΝ

ε. ΔΡΕΠΑΝΟΥ
Παραχώρηση έκτασης στο Δήμο από δασική υπηρεσία (1ο στάδιο)

Βαγγέλης Κατσακούλης Αντιδήμαρχος Ρίου, Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού, Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου 15-12-19

 • Να μπει σε προτεραιότητα όταν αποσαφηνιστεί και διεκπεραιωθεί  το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

στ. ΡΩΜΑΝΟΥ
Διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος (αρχικό στάδιο)

Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού, Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου 15-12-19

 • Να μπει σε προτεραιότητα όταν αποσαφηνιστεί ή διεκπεραιωθεί  το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

ζ. ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
Κατασκευή τεχνητού ή φυσικού  χλοοτάπητα  – κόστος (?)

-13-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Βαγγέλης Κατσακούλης Αντιδήμαρχος Ρίου, Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού, Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου 15-12-19

 • Να δοθεί προτεραιότητα στον προγραμματισμό κατασκευής του με τεχνητό χλοοτάπητα γιατί είναι τα πιο ώριμο και υπάρχει στην περιοχή ποδοσφαιρική δραστηριότητα

Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού 20-6-20

 • Ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

η. ΑΡΟΗΣ
Διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού, Γιάννης Παυλάκης Πρόεδρος Δ.Ε. Γηπέδων Ποδοσφαίρου 15-4-20

 • Να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση της ιδιοκτησιακής εκκρεμότητας και να πάρει προτεραιότητα

θ.   ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ
                    Διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος (αρχικό στάδιο)
         
                        9. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ γήπεδα
Ανακατασκευή – εκσυγχρονισμός
Περίφραξη – φύλαξη
Διαχείριση – λειτουργία

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Τάκης Πετρόπουλος Σύμβουλος Δημάρχου στον αθλητισμό 19-1-16

 • Να χαρτογραφηθούν
 • Να εξεταστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ηνομιμότητα
 • Να αδειοδοτηθούν
 • Να αναζητηθεί χρηματοδοτικό εργαλείο για τη σταδιακή  ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό τους, με κριτήρια α. επισκεψιμότητα β. διαχειρισημότητα γ. χωροταξία
 • Να διαμορφωθεί πλαίσιο αξιόπιστης, ασφαλούς και παραγωγικής διαχείρισης και λειτουργίας

Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού 20-6-20

 • Να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  επισκεψιμότητα-διαχειρισημότητα-χωροταξία

-14-
α.  ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΕΪ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5 Χ 5 Ε.Κ. ΓΛΑΥΚΟΥ
                        Νότιο Δημοτικό Διαμέρισμα – ΛΕΩΦ. ΓΛΑΥΚΟΥ , ΠΑΤΡΑ

Υπάρχουν δύο αθλητικοί χώροι και οι κάτοικοι προτείνουν να διατηρηθεί
μόνο ο ένας, που βρίσκεται εντός των εργατικών κατοικιών και ο άλλος να
γίνει χώρος πρασίνου.
Η μία αθλητική εγκατάσταση καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής.
β. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΙΤΕΩΝ
γ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
Νότιο Δημοτικό Διαμέρισμα – Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΙΛΗΤΟΥ, ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ-
ΠΑΤΡΑ

Αποσαφηνίστηκε ότι αυτοδίκαια περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Δήμου
Πατρέων και μπορεί να ανακατασκευαστεί.
δ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ
Νότιο Δημοτικό Διαμέισμα – ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, ΠΑΤΡΑ
Είναι στην καλύτερη κατάσταση γιατί έχουν γίνει ήδη παρεμβάσεις
ε. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Αρκτικό Δημοτικό Διαμέρισμα – ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΠΑΤΡΑ
Είναι το μοναδικό δημοτικό γήπεδο τένις
Έχει πρόβλημα με τις ρίζες των δένδρων
στ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ  ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Κεντρικό Δημοτικό Διαμέρισμα – ΣΟΣΤΡΑΤΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΠΑΤΡΑ
ζ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΟΥΛΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Σουλίου
η. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
Τοπική Κοινότητα Καμινίων

-15-

θ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΓΩΝΑΣ
Ανατολικό Δημοτικό Διαμέρισμα – ΣΑΜΑΚΙΑΣ, ΠΑΤΡΑ
ι. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 7 Χ 7 ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Τοπική Κοινότητα Παραλίας –
ια. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ”ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ”
Αρκτικό Δημοτικό Διαμέρισμα ΚΥΜΟΘΟΗΣ , ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΠΑΤΡΑ
ιβ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕΣΗΣ ΑΓΥΙΑΣ
                              Νότιο Δημοτικό Διαμέρισμα – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΠΑΤΡΑ

ιγ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ
                         Τοπική Κοινότητα Αραχωβιτίκων – ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ, ΠΑΤΡΑ
ιδ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Ρίου – ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ, ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ
ιε. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΘΕΙΑΣ
Νότιο Δημοτικό Διαμέρισμα – ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ιστ. ΑΝΟΙΚΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ – 7 Χ 7 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ
Νότιο Δημοτικό Διαμέρισμα – ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ, ΠΑΤΡΑ

ιζ.  ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ ΛΕΥΚΑΣ
Νότιο Δημοτικό Διαμέρισμα  – ΛΕΥΚΑΣ , ΠΑΤΡΑ

ιη. ΑΝΟΙΚΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
                                ΙΤΕΩΝ     
                                Νότιο Δημοτικό Διαμέρισμα – ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΙΤΕΩΝ,
ΠΑΤΡΑ

ιθ. ΑΝΟΙΚΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ  ΘΕΑΣ
Τοπική Κοινότητα Θέας

κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 7 Χ 7 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τοπική Κοινότητα Θέας

-16-

               Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα, ηλεκτροδότηση –

υδροδότηση (500 μ.), κτίριο για βοηθητικούς χώρους

κα. ΑΝΟΙΚΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
                                Ανατολικό Δημοτικό Διαμέρισμα – Περιβόλα Πάτρα

κβ. ΑΝΟΙΚΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
                               Νότιο Δημοτικό Διαμέρισμα – 

κγ. ΑΝΟΙΚΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ ΡΟΪΤΙΚΩΝ
                               Τοπική Κοινότητα Ροϊτίκων

κδ. ΑΝΟΙΚΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ ΔΡΕΠΑΝΟΥ
                  Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου – Δρέπανο
Να μπει σε προτεραιότητα όταν αποσαφηνιστεί και διεκπεραιωθεί  το
ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομιμοποιηθεί.
κε. ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΕΪ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 7 Χ 7 ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Νότιο Δημοτικό Διαμέρισμα – Ακτή Δυμαίων, Πάτρα
κστ.  ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΚΤΑΙΟΥ  
                         Τοπική Κοινότητα Ακταίου – ΑΚΤΑΙΟ, ΠΑΤΡΑ
Είναι αναγκαίο για την περιοχή κι έχει υψηλή επισκεψιμότητα, αλλά
πρέπει να νομιμοποιηθεί, γιατί είναι πάνω σε επιχωμάτωση χειμμάρου
κζ.  ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΥΙΑΣ
Αρκτικό Δημοτικό διαμέρισμα – ΕΜ. ΡΟΪΔΗ, ΠΑΤΡΑ
Το γήπεδο δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί γιατί έχει χρήση γης για Παιδικός
Σταθμός. Είναι εμβληματικός αθλητικός χώρος και αν μπορεί να αλλάξει η
χρήση και να βρεθεί άλλος χώρος για τον Παιδικό Σταθμό θα είναι πολύ
σημαντικό για τον αθλητισμό της περιοχής. Πολύ κοντά βρίσκεται και το
γήπεδο ποδοσφαίρου του Αχιλλέα και θα δημιουργηθεί μια
ολοκληρωμένη  ενότητα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα πρέπει να
αναζητηθεί πλησίον άλλος χώρος  η να πάρει οπωσδήποτε υψηλή
προτεραιότητα το ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕΣΗΣ ΑΓΥΙΑΣ
κη. ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
-17-

Ανατολικό Δημοτικό Διαμέρισμα – Πατρών Κλάους & Γιάννη Ρίτσου, Πάτρα
κθ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ  ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ
Αρκτικό Δημοτικό Διαμέρισμα- ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΖΑΒΛΑΝΙ, ΠΑΤΡΑ

Υπάρχει πρόταση της ΕΣΠΕΠ (Βόλεϊ) και των φορέων της περιοχής να γίνει
προκάτ κλειστό με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.
λ.  ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ  ΓΟΥΒΑΣ
Κεντρικό Δημοτικό Διαμέρισμα – ΡΟΥΦΟΥ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ, ΠΑΤΡΑ
Το σχέδιο ανάπλασης της περιοχής προβλέπει κατάργηση του γηπέδου που
ήταν κυψέλη του μπάσκετ
λα. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑΣ
                               Ανατολικό Δημοτικό Διαμέρισμα – Λοχαγού Μενούνου, Πάτρα
Υπάρχει γήπεδο παράνομο σε χώρο που έχει χρήση πάρκινγκ
λβ. ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ  ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ
                Κεντρικό Δημοτικό Διαμέρισμα – Σολωμού, Πάτρα
Ανήκουν στο ίδρυμα αλλά είναι αναγκαία για την περιοχή και πρέπει να
εξετάσουμε τη δυνατότητα ανακατασκευής τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
συνεργασίας

λγ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ
                Ανατολικό Δημοτικό Διαμέρισμα – Μπεγουλάκι , Πάτρα
Ανήκει στο ίδρυμα Σκαγιοπουλείου αλλά είναι αναγκαία για την περιοχή
και πρέπει να  εξετάσουμε τη δυνατότητα ανακατασκευής τους σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας

                        10. ΝΕΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ γήπεδα
α. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ
Αρκτικό Δημοτικό Διαμέρισμα – Ανθούπολη, Πάτρα
Κατασκευή νέου Αθλητικού Κέντρου σε δημοτικό χώρο με αθλητική χρήση
που θα περιλαμβάνει  γήπεδο ποδοσφαίρου 7 Χ 7 με τεχνητό χλοοτάπητα,
γήπεδο μπάσκετ- βόλεϊ  και γήπεδο τένις.
-18-
β. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
                            Νότιο Δημοτικό Διαμέρισμα – Αδαμοπούλου  & Λεωνίδα Θεοφίλου, Πάτρα
Κατασκευή νέου Αθλητικού Κέντρου σε δημοτικό χώρο με αθλητική χρήση,
Οικοδομικό τετράγωνο Γ4 – παραπλεύρως ΒΙΟΠΑ – Αδαμοπούλου, Λεωνίδα
Θεοφίλου , που θα περιλαμβάνει  γήπεδο ποδοσφαίρου 7 Χ 7 με τεχνητό
χλοοτάπητα, γήπεδο μπάσκετ- βόλεϊ  και γήπεδο τένις.
γ.  ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ ΡΙΟΥ
              Δημοτική Κοινότητα Ρίου – Ρίον
Κατασκευή νέου γηπέδου σε δημοτικό χώρο που έχει αθλητική χρήση

δ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ ΚΡΗΝΗΣ
              Κοινοτικό Διαμέρισμα Κρήνης – Ανοικτό Θέατρο Κρήνης
Κατασκευή νέου γηπέδου στο χώρο του Ανοικτού Θεάτρου προτείνουν οι
φορείς της περιοχής
ε.  ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 7 Χ 7 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Νότιο Δημοτικό Διαμέρισμα – Αμφιδάμαντος, Ταντάλου & Δύμης, Πάτρα
Γήπεδο ποδοσφαίρου 7 Χ 7 με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα, Οικοδομικό
τετράγωνο Γ2157 – Αμφιδάμαντος,Ταντάλου, Δύμης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ :

Τάκης Πετρόπουλος Σύμβουλος Δημάρχου στον αθλητισμό 12-3-17

 • Εξεύρεση δημοτικών χώρων για την κατασκευή γηπέδων τένις στο Νότιο, Κεντρικό και Ανατολικό διαμέρισμα
 • Σύνταξη μελέτης και αναζήτηση χρηματοδοτικού εργαλείου

Τάκης Πετρόπουλος Αντιδήμαρχος παιδείας & Αθλητισμού 20-6-20

 • Ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

                 11. ΣΧΟΛΙΚΕΣ αθλητικές εγκαταστάσεις
α. Αίθουσα σχολικού συγκροτήματος Μαρούδα
Ανακατασκευή – εκσυγχρονισμός  – κόστος 25.000 ευρώ

β. Αίθουσα σχολικού συγκροτήματος Λάγγουρα
-19-

γ. Κλειστό κολυμβητήριο σχολείου για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Αναγκαίες εργασίες για τη λειτουργία του  – κόστος (?)
Πρόσληψη ειδικευμένου στην ειδικί αγωγή καθηγητής φ.α.

δ. Ανακατασκευή – εκσυγχρονισμός σχολικών γηπέδων
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                  12.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΟ
Προπονητήριο πινγκ πονγκ
Προπονητήριο τοξοβολίας
Προπονητήριο δυναμικών αθλημάτων
Προπονητήριο γυμναστικής – Εγκατάσταση για Μονόζυγο – Κρίκους
Αίθουσα επιτραπέζιων παιγνιδιών
Κατασκευή γηπέδου beach volley – sea rackets
Είναι πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτεών. Υπήρχε η σκέψη να γίνει στον
περιβάλλοντα χώρο του μικρού θεάτρου αλλά θα καταστραφεί η πλατεία και
πράσινο και θα ενοχλεί τους περιοίκους.
                 13. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΤΧ
Ανακατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ- βόλεϊ
Εξέταση δυνατότητας ατασκευής κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων  στα
Γκαράζ.
          14. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΠΛΑΖ – Δημοτικό
Κατασκευή ξενώνων – κόστος (?)
Κατασκευή γλύστρας – κόστος (?)
Κατασκευή Πάρκου Καλλισθενικής Αγωγής– κόστος (?)
-20-
……………………………………………………………………………………………………………………………..
ΑΛΣΟΣ Φ. ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ – Δημοτικό
Ήπιες παρεμβάσεις (συμβατές με τη συνθήκη Νατούρα) στη διαδρομή

τρεξίματος – κόστος 3.100.000 ευρώ
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΓΥΙΑΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΥΙΑΣ) – Κρατικό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ανακατασκευή κερκίδων, αποδυτηρίων, βοηθητικών χώρων, τουαλετών –
κόστος (?)
Κατασκευή κυλικείου, παιδικής χαράς – κόστος (?)
Κατασκευή γηπέδων Beach διεθνών προδιαγραφών – κόστος (?)
Κατασκευή ανοικτών γηπέδων αθλοπαιδιών
Περίφραξη χώρου – κόστος (?)
Κατασκευή ανοικτής πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων και πισίνας εκμάθησης
……………………………………………………………………………………………………………………………
ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ – Δημοτικό
Εγκατάσταση οργάνων δύναμης εξωτερικού χώρου – κόστος 10.000 ευρώ
Κατασκευή Πάρκου Καλλισθενικής Αγωγής– κόστος (?)
Κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών – κόστος (?)
Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 7 Χ 7 με φυσικό χλοοτάπητα
Υπαίθριο σκάκι
Πίστα Pump Truck
Υπαίθριο πινγκ πονγκ
Κατασκευή διαδρομής ανωμάλου δρόμου
…………………………………………………………………………………………………………………………..
-21-
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ – Δημοτικό
Επέκταση – κόστος (?)
………………………………………………………………………………………………………………………….

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
# Ανά Ολυμπιακό άθλημα (π.χ. Αθλητικό Κέντρο Δυναμικών – Βαρέων Αθλημάτων)
# Ανά διαμέρισμα πόλης λαμβάνοντας υπ’ όψη σχολικές μονάδες (προσβασιμότητα), παράδοση (π.χ. Προσφυγικά ποδόσφαιρο)
#    Μέριμνα για αθλήματα μικρής μαζικότητας
#    Προδιαγραφές για προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Μικρή κλειστή πισίνα 25 μ. στον Αρκτικό τομέα – κόστος 80.000 ευρώ
 • Κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών με βοηθητικό προπονητήριο στον Αρκτικό τομέα – κόστος 300.000 ευρώ
 • Τέσσερα ποδοσφαιρικά γήπεδα με τεχνητό χλοοτάπητα – κόστος (?)
 • Ιστιοπλοϊκό Κέντρο στην Πλαζ – κόστος (?)
 • Χιονοδρομικό – Ορειβατικό Κέντρο στο Παναχαϊκό
 • Ποδηλατοδρόμιο
 • Ανοιχτό Αθλητικό Κέντρο αθλημάτων Ρακέτας
 • Αθλητικό Κέντρο Ράγκμπυ-Σόφτμπολ-Μπέιζμπολ-Χόκεϊ επί χόρτου στο Ρηγανόκαμπο
 • Γήπεδα Beach για όλα τα αθλήματα
 • Κωπηλατοδρόμιο στη νότια λεκάνη του παλιού λιμανιού
-22-
Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
# ΚΕΣΕΑ Παμπελοποννησιακού σταδίου
# Προληπτική ιατρική αθλητών
Λιπομέτρηση, Διατροφή, Εξετάσεις, Στοματική υγιεινή αθλητών
# Δημοτικός Αθλίατρος

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η αδειοδότηση και η ενίσχυση, ο φευγάτος Ετσενίκε, ο άπειρος «εκλεκτός» και το «χρυσό» κορίτσι

Published

on

Η Παναχαϊκή αισιοδοξεί για την αδειοδότηση στη σημερινή εξέταση του φακέλου της και προχωράει τον σχεδιασμό της *Ανακοινώνει Λεσάι, έχει συμφωνήσει και με δυο ξένους

ΣΤΟ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΟΜΑΔΕΣ

ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ ΣΤΗ SL2

 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Ο ΕΤΣΕΝΙΚΕ «ΨΑΧΝΕΤΑΙ» ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ…

Το υψηλό κασέ του Κολομβιανού σέντερ πολύ δύσκολα θα τον κρατήσει στον Προμηθέα της νέας περιόδου *Κλήρωση ομίλων και αγώνων α’ φάσης στο BCL την Τετάρτη (26/6)

 

ΑΠΟΛΛΩΝ Π.

Γιατί ποντάρουν

στον Ψυχογιόπουλο

Οι «μελανόλευκοι» προχώρησαν στην επιλογή του φιλόδοξου αλλά άπειρου σε επίπεδο National League 1 προπονητή *Το πλάνο με παίκτες πατρινούς που θα «τραβήξουν» τον κόσμο

 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

Η ΒΗΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οκτώ παίκτες εξηγούν στη «Match» τα πλεονεκτήματα της δεύτερης κατηγορίας αλλά και το πώς μπορεί να βελτιωθεί από τη νέα σεζόν

 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Το φαινόμενο

Νόρα Δράκου

Δύο αργυρά Ευρωπαϊκά μετάλλια και Πανελλήνιο ρεκόρ για το «χρυσό» κορίτσι της Πάτρας. «Πρότυπο αθλήτριας, παράδειγμα αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς», λέει στη «Match» ο προπονητής της Λ. Μήτρακας

 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

Κορυφώνεται η αγωνία στο Αίγιο

 

ΓΛΑΥΚΟΣ/ΕΣΠΕΡΟΣ

Διπλή «ηχηρή» προσθήκη

με Γκάτζιο-Αδαμόπουλο

 

SUPERLEAGUE

ΕΡΧΟΝΤΑΙ… «ΤΡΙΠΛΑ» ΠΛΕΙ ΟΦ!

Αλλάζει το σκηνικό διεξαγωγής στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της χώρας

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Η Εθνική ομάδα κολύμβησης επέστρεψε στην Ελλάδα γεμάτη μετάλλια – Με 16 αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Published

on

Η Εθνική ομάδα κολύμβησης επέστρεψε στην Αθήνα τη Δευτέρα (24.06.2024) μια ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου του Βελιγραδίου -και την επιτυχημένη της παρουσία με 17 μετάλλια– με την ΚΟΕ να αποφασίζει να λάβει μέρος στου ΟΑ με 16 αθλητές.

Πανηγυρική ατμόσφαιρα και “λάμψη” μεταλλίων το απόγευμα της Δευτέρας (24.06.2024) στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, καθώς επέστρεψε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής που θριάμβευσε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Βελιγραδίου.

Τα 14 από τα συνολικά 17 μετάλλια της ελληνικής ομάδας (τις προηγούμενες ημέρες είχαν επιστρέψει στην Αθήνα ο Απόστολος Παπαστάμος και η Αννα Ντουντουνάκη και στη Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Σίσκος) υποδέχθηκαν ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, μέλη της διοίκησης της ΚΟΕ, συγγενείς και φίλοι των αθλητών και των προπονητών.

Τα χαμόγελα περίσσευαν, όπως και οι προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον για την ελληνική κολύμβηση, έστω κι αν άπαντες αναγνωρίζουν ότι τέτοια συγκομιδή δεν γίνεται να επαναληφθεί.

Η είδηση που προέκυψε από την υποδοχή της αποστολής, είναι ότι η Ολυμπιακή ομάδα της κολύμβησης για το Παρίσι θα αποτελείται τελικά από 16 αθλητές/τριες, αφού η ΚΟΕ αποφάσισε να κάνει χρήση και των έξι επιπλέον θέσεων που έχει δικαίωμα, χάρη στην πρόκριση τριών εθνικών ομάδων στις «σκυταλοδρομίες».

Αυτό σημαίνει ότι στη γαλλική πρωτεύουσα θα ταξιδέψουν οι δέκα κολυμβητές και κολυμβήτριες που έπιασαν όρια σε ατομικά αγωνίσματα (Κριστιάν Γκολομέεβ, Στέργιος Μπίλας, Δημήτρης Μάρκος, Απόστολος Χρήστου, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Απόστολος Σίσκος, Απόστολος Παπαστάμος, Νόρα Δράκου, Αννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη) και άλλοι έξι μόνο για τα ομαδικά αγωνίσματα.

Οι σίγουροι είναι ο Ανδρέας Βαζαίος, ο Κώστας Εγγλεζάκης, ο Κώστας Στάμου και ο 16χρονος Βαγγέλης Ντούμας, που οριστικά θα πάρει τη θέση του Γιώργου Ασπουγαλή στην 4Χ100μ. μικτή ομάδική mixed, καθώς έχει σημειώσει μακράν καλύτερη επίδοση στα 100μ. πρόσθιο (1:00.66 στο «Ακρόπολις»). Οι δύο επιπλέον αθλητές πιθανότατα αφορούν την 4Χ100μ. ελεύθερο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γνωστοποιηθούν τα ονόματά τους.

Η συνολική αποστολή της ΚΟΕ στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα φτάσει τα 45 μέλη, καθώς στους 16 της κολύμβησης προστίθενται οι 26 των δύο εθνικών ομάδων υδατοσφαίρισης, ο Αλκης Κυνηγάκης στο open water και το ντουέτο Ευαγγελία Πλατανιώτη/Σοφία Μαλκογεώργου στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Continue Reading

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Ασταμάτητη η Δράκου: «Ασημένια» και στα 50μ. ελεύθερο, πιάνοντας το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου!

Published

on

Εκπληκτική και ασταμάτητη μοιάζει η Νόρα Δράκου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Βελιγράδι!

Η 32χρονη κολυμβήτρια, μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο, κατέκτησε ακόμα ένα στη φετινή διοργάνωση!

Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 24.59, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό των 50μ. ελεύθερο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού!

Παρά το γεγονός πως προκρίθηκε ως 8η στον τελικό με χρόνο 25:11, η Δράκου πραγματοποίησε μαγική εμφάνιση στον τελικό, ξεπερνώντας το όριο των Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν στο 24:70.

Continue Reading
Advertisement
ΑΘΛΗΜΑΤΑ7 hours ago

Η αδειοδότηση και η ενίσχυση, ο φευγάτος Ετσενίκε, ο άπειρος «εκλεκτός» και το «χρυσό» κορίτσι

ΜΠΑΣΚΕΤ8 hours ago

Έριξε «βόμβα» ο Αταμάν: Μπορεί να έχουμε μια πολύ σημαντική μεταγραφή στον Παναθηναϊκό

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ8 hours ago

Η Εθνική ομάδα κολύμβησης επέστρεψε στην Ελλάδα γεμάτη μετάλλια – Με 16 αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

BASKET LEAGUE8 hours ago

Πανιώνιος: Έκλεισε τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ, Κένταλ Σμιθ!

ΜΠΑΣΚΕΤ10 hours ago

Χωρίς πατρινό ρέφερι το διεθνές τουρνουά μπάσκετ «Ακρόπολις»

NATIONAL LEAGUE 213 hours ago

Ο Γλαύκος/Έσπερος για το «κόλπο γκρόσο» με Γιάννη Γκαβασιάδη!

ΜΠΑΣΚΕΤ15 hours ago

Τα κορίτσια του Προμηθέα νέα δυνατά τεστ με Λασσάνη Κοζάνης

ΔΙΕΘΝΗ18 hours ago

EURO: Σύγκρουση πρόκρισης ανάμεσα σε Κροατία και Ιταλία

Α1 ΕΣΚΑΗ19 hours ago

Τρίτων: Με Κατηφόρη και Παπαδόπουλο στην Α1 ΕΣΚΑ-Η

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ1 day ago

Απόλλων: Με Ψυχογιόπουλο στον πάγκο θα πορευθεί στη National League 1

ΑΘΛΗΜΑΤΑ7 hours ago

Η αδειοδότηση και η ενίσχυση, ο φευγάτος Ετσενίκε, ο άπειρος «εκλεκτός» και το «χρυσό» κορίτσι

ΜΠΑΣΚΕΤ8 hours ago

Έριξε «βόμβα» ο Αταμάν: Μπορεί να έχουμε μια πολύ σημαντική μεταγραφή στον Παναθηναϊκό

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ8 hours ago

Η Εθνική ομάδα κολύμβησης επέστρεψε στην Ελλάδα γεμάτη μετάλλια – Με 16 αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

BASKET LEAGUE8 hours ago

Πανιώνιος: Έκλεισε τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ, Κένταλ Σμιθ!

ΜΠΑΣΚΕΤ10 hours ago

Χωρίς πατρινό ρέφερι το διεθνές τουρνουά μπάσκετ «Ακρόπολις»

NATIONAL LEAGUE 213 hours ago

Ο Γλαύκος/Έσπερος για το «κόλπο γκρόσο» με Γιάννη Γκαβασιάδη!

ΜΠΑΣΚΕΤ15 hours ago

Τα κορίτσια του Προμηθέα νέα δυνατά τεστ με Λασσάνη Κοζάνης

ΔΙΕΘΝΗ18 hours ago

EURO: Σύγκρουση πρόκρισης ανάμεσα σε Κροατία και Ιταλία

Α1 ΕΣΚΑΗ19 hours ago

Τρίτων: Με Κατηφόρη και Παπαδόπουλο στην Α1 ΕΣΚΑ-Η

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ1 day ago

Απόλλων: Με Ψυχογιόπουλο στον πάγκο θα πορευθεί στη National League 1

Facebook